1. Hoàn trả sản phẩm
Chúng tôi có chính sách đổi trả trong 10 ngày, có nghĩa là bạn có 10 ngày sau khi nhận được hàng để yêu cầu đổi trả.

Để đủ điều kiện đổi trả, mặt hàng của bạn phải ở trong tình trạng giống như khi bạn nhận được, chưa chưa sử dụng và trong bao bì ban đầu. Bạn cũng sẽ cần hóa đơn hoặc bằng chứng mua hàng.

Để bắt đầu lại, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại vestthanhphu@gmail.com . Nếu việc trả hàng của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhãn vận chuyển hàng trả lại, cũng như hướng dẫn về cách thức và địa điểm gửi gói hàng của bạn. Các mặt hàng được gửi lại cho chúng tôi mà không có yêu cầu trả lại trước sẽ không được chấp nhận.

Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào tại vestthanhphu@gmail.com .
Các hư hỏng và vấn đề
Vui lòng kiểm tra đơn đặt hàng của bạn khi nhận được và liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu mặt hàng bị lỗi, bị hư hỏng hoặc nếu bạn nhận được hàng không đúng, để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và khắc phục sự cố.

2. Các mặt hàng ngoại lệ / không thể trả lại
Một số loại mặt hàng không thể trả lại, chẳng hạn như các sản phẩm đã được chỉnh sửa bên ngoài r mới mang đến cửa hàng, do lỗi bên khách hàng. Xin lỗi, chúng tôi không thể chấp nhận trả lại các mặt hàng giảm giá hoặc đồ tặng kèm.
3. Phương thức trả hàng: sau khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ đổi trả hàng trong vòng 1-3 ngày tùy thuộc vào số lượng hàng.
4. Các thức trả hàng: Chúng tôi sẽ đổi trả mà sẽ không mất thêm phụ phí nào.
5. Cách thức lấy lại tiền và chi phí hoàn trả: chúng tôi sẽ thanh toán khi nhận được hàng, và chi phí hoàn toàn miễn phí.